Langholdsjakt, hva & hvordan (part 1)

Hva kreves til langholdsjakt?

Det er litt med ”hjerte i halsen” jeg skriver denne artikkelen. Da jeg frykter at den kommer til å skli ut i bare usakligheter, derfor har jeg et ønske til de av dere som ønsker å komme med synspunkt/spørsmål/kritikk etc. Selv om jeg setter ting på spissen ved noen anledninger. Les hele setningen/avsnittet/kapittelet og prøv å forstå sammenhengen, les hva jeg skriver.

Ikke hva dere tror jeg skriver.

Ta dere så en kopp kaffe, og nyt kaffen før dere trykker på… [Enter]

Vi jegere er meget forskjellige i hvordan vi jakter. Tenk da på hvilke dyr vi jakter, hvordan vi jakter og med hva vi jakter… Noen liker rypejakt, mens andre liker reinsjakt… Noen liker smygjakt, mens andre setter størst pris på bøjakt. For ikke å snakke om alle de som setter størst pris på jakt med hund i forskjellige former. Noen jakter for kjøtt, andre jakter for trofé, i tillegg har du Ole Brum: Ja takk, begge deler!
Allerede nå kan vi vel være enige i, at jegere finner glede i forskjellige typer jaktform og utøvelse innen jakt?

Mitt spørsmål: Er det ene jaktformen mer riktig enn den andre?
For det kan vel ikke være slik, at noen skal bestemme hva jaktglede er for andre?

Innledning:
Jeg skal nå inn på et ømtålig tema i Norge, dette er fordi Norge ikke har noen bred tradisjon (offentlig) for denne formen for jakt. Nemlig jakt på langthold!
Jegere i Norge blir fort enige etter en liten prat, om alt innenfor 150mtr. Er ok. Er du erfaren og god skytter/jeger så kan du strekke holdet ut til 200mtr. Men da er det slutt. Avstander over dette skal man ikke jakte på osv… Sier man noe annet, så blir man uglesett og betegnet som uansvarlig jeger veldig fort(?). Men intensjonen bak denne tråden er derimot ikke innenfor vanlig Norsk jaktavstand på 200mtr. Men langt forbi på den andre siden…

Når man i neste sving snakker om toppjakt ut mot 300mtr så er det liksom sosialt akseptert at slik er det ofte på toppjakt, og noe man må forvente i avstand.
Snakker man om jakt i Afrika, hvor det spesifikt står hos turarrangør at man må påregne skudd opp mot 350 +/- Ja, så er det ingen (få) som sier noe på dette, det er liksom slik det er i Afrika… Nevner man 300mtr. på reinsjakt i Norge, så er det ikke måte på hvor uansvarlig man er som jeger?

Jeg klarer bare ikke med min beste velvilje å se logikken i dette?

Er det flere enn meg, som har hatt inntrykk ifra forskjellige diskusjoner, at moralen omkring jakt/vilt, stiger med verdien (størrelse og/eller økonomi) på viltet i Norge?
Her trenger vi åpenhet og takhøyde for hverandres måte å jakte på!

Jeg vil i denne tråden bruke rådyr som eksempel, uansett avstand og ei rifle jeg selv eier. Dette fordi jeg har en verifisert klikktabell et godt stykke utover myra. Jeg kan på denne måten komme med eksempler hva forskjellig vind/lufttrykk etc. utgjør i antall klikk med denne rifla.

Fordi jeg vet klikkene stemmer!

Etikk & moral:
Føler at jeg må innom dette tema, ellers vil hele tråden bli helt feil. Uten at jeg skal pese så alt for mye omkring tema. Jeg våger å si følgende når det gjelder langholdsjakt.
• Du vite nøyaktig avstand.
• Du kunne bedømme vind.
• Du ha et verifisert avstandskort.
• Du ha bevist for deg selv flere ganger, at dette mestrer du.

Hva er langt hold? Tjaa, spør 10 forskjellige jegere, og du vil mest sannsynelig få flere forskjellige svar… dette er individuelt, for noen vil det være for langt å avfyre et skudd mot vilt på 150mtr. Mens for andre vil grensen være noe lenger ut, og for spesielt interesserte så er det lengre hold enn de fleste jegere i Norge tenker over, når det gjelder både skyting & jakt…

Mine personlige tanker rundt dette er ikke så komplisert, men hvis du sier følgende etter skuddet:
# Jeg trodde ikke det var så langt!
# Jeg trodde ikke jeg skulle treffe på den avstand!

Så er min mening at dette er et skudd som aldri skulle vært avfyrt. Dette er for meg ikke akseptabelt! Du skal aldri slippe et skudd mot vilt, som du ikke forventer å treffe med dødelig utfall!
Det spiller ingen rolle om hele jaktlaget mener at dette skuddet klarer du. Det er ene og alene din avgjørelse som jeger, du som drar i avtrekkeren og du som må bedømme situasjonen, og stå til ansvar etterpå. Du skal ha bevist for deg selv flere ganger under trening i tilsvarende situasjon at dette mestrer du.

Det jeg håper med denne tråden, er at du kanskje tenker over langholdsjakt på en annen måte enn tidligere. Kanskje ser det ifra en annen vinkel? Hvor mye og hva slags trening som ligger bak. Kanskje vi møtes på banen og tar en kopp kaffe sammen?

Oppfordring:
Vær ærlig mot deg selv. Er det for langt, er du usikker, så la dyret gå. Du skal aldri angre på et skudd du har holdt igjen… Jeg kan ikke si dette ofte nok, det er du som tar avgjørelsen, og da må du selv vite, at dette mestrer du!

Lykke til og skitt jakt på druge hold…

Jeg har skrevet ferdig hele innlegget. Men med vilje legger jeg ikke ut alt på en gang. Slik at man kan fordøye innlegget litt underveis.

 • Innledning – Etikk & moral (part 1)
 • Jeger & våpenets presisjon (part 2)
 • Valg av våpen & kaliber (part 3)
 • Optikk – Kikkertsikte (part 4)
 • Kulevalg
 • Vindmåler
 • Utstyr

 

Jeger & våpenets presisjon (part 2)

Vi snakker da IKKE om den ene gruppa for «ørten» år tilbake… Som du skryter av på banen til venner & bekjente. Men det du presterer i snitt hver gang du trener! Samtidig så er det en liten forskjell i presisjon mellom det du presterer på bane og det du presterer i felt!

Har du ei rifle som samler 5skudd @ 100mtr på 20mm. Så er dette meget bra presisjon, dette er ikke uoppnåelig. For å holde regnestykket enkelt, så sier jeg at feltmessig presisjon er 50% økning fra bane og blir da 30mm. Tar vi regnstykket på 30mm i felt, og ganger med 10X så er vi på 30cm @ 1000mtr som er storviltprøva i Norge. Legg merke til her, at dette bare er våpenets/skytterens presisjon i teorien. Praksis er noe annet…

Vi har enda ikke regnet med vind / temperatur / luftrykk / spinn / vinkel…

Hvis vi fortsetter enkel matematikk, og jeg sier at følgende dyr har et «vitalt treffområde» (som vist under) og ser hvor langt ut vi kommer utover myra med nevnte presisjon på våpen&jeger i regnestykke ovenfor:
Rådyr = 20cm, tilsvarer avstand på ca.660mtr.
Rein = 30cm, tilsvarer avstand ca.1000mtr.
Hjort = 30cm, tilsvarer avstand ca.1000mtr.
Elg = 40cm, jeg stopper på 1000mtr… Da det ikke er noen misjon å regne lenger ut… Eller…?

Når vi har klart for oss hvilket presisjons potensial våpenet/skytter har sammen. Så er vi helt avhengige av å finne ut hvordan våpenet oppfører seg for å oppnå det vi ønsker:

«Knall & fall» ved første skudd, og dette krever perfeksjonering og en mye mer dedikert jeger enn normalt!

Hva mener jeg med dette?
Man må virkelig ønske å kunne mestre langholdsjakt. For jegere som først dukker opp på banen rett før jakta begynner for å avlegge sine pålagte 30 treningsskudd… Så vil jeg bare si at langholdsjakt er ikke for dere!
Men for de av dere som er villige til å lære å kjenne ditt eget våpen, øke kunnskapen og finne din begrensning, så er jeg sikker på at du kan utvikle din egen dyktighet, langt forbi det du selv trodde var mulig.

Mange rifler trenger opptil flere skudd etter full våpenpuss, før de har «satt» treffpunktet sitt tilbake der det er skal være. Som et eksempel kan jeg nevne min BR rifle, som etter full puss gir meg treffpunktavvik fra 4 til 11mm. med forskjellige piper, rifla trenger da 1-3 skudd i pipa før treffpunktet er tilbake der det skal være. I ei rifle med dårlig presisjon som har en egenspredning på f.eks 5cm@100mtr så vil det være umulig å oppdage dette treffpunktavviket etter puss. Dette er slike ting man må finne ut av og dokumentere ovenfor seg selv, hvis man skal drive med langholdsjakt. Har man treffpunktavvik etter full våpenpuss, er det ikke feil, men heller riktig å gå på jakt med ei «upusset» rifle som du har noen få skudd igjennom pipa. Da vet du at 1.skuddet går der du ønsker…

Husk også at du må sjekke hvordan rifla oppfører seg på 1.skudd, om vinteren og sommeren. Det er en forskjell mellom -20dg.C på toppjakt og +20dg.C. etter bukken 10.august. Her er det viktig at du tester og noterer hvordan våpenet oppfører seg. For å drive med langholdsjakt, må du kunne eliminere eller kalkulere med dette. Gjør det til en vane og test 1.skudds presisjon på banen hver gang du er der, og skriv notater.

Har du vertikal spredning, så kan det være flere årsaker. Dårlig rekylopptak, unøyaktig hjemmeladning, dårlig bedding av rifla. Skyt så ofte du kan over en kronograf, se på hastigheten… Er denne jevn? Dokumenter dette etter hvert som du skyter, da mantel/karbon bygger seg opp i pipa.

Etter at du pusset rifla ordentlig og skutt x-antall skudd i pipa, så den har satt seg på riktig treffpunkt (1-3 skudd, tidligere forklart), så tell hvor mange skudd du kan skyte uten å pusse før hastigheten stiger så mye at det medfører skudd utenfor «vitalt treffområde». Høyere hastighet vil ha et høyere treffpunkt (enklest å se på lengre hold).
Din innskyting og avstandskort utover myra er basert på en bestemt hastighet, og en forandring i dette vil skape et annet treffpunkt. Dette må du være klar over!

En økning på 50fps etter en del skudd er ikke uvanlig og kan skifte treffpunkt opp imot 20cm @ 800mtr.

Eksempel er som følger: Avstand 800mtr til viltet.
(ja, jeg vet dette er svake ladninger, kun ment som eksempel)

Hastighetsforskjell vs klikk ved treffpunkt +/- 50fps.
Kaliber 6,5-284 med kule Hornady A-max 140grs BC = .550

2850fps (868m/s) = 66 klikk på kikkerten (1cm klikk)
2900fps (883m/s) = 64 klikk på kikkerten (1cm klikk)
2 klikk forskjell = 16cm avvik i treffpunkt @ 800m pga hastighet.
Tørr jeg påminne om vitalt treffområde på et rådyr?

Denne økningen skyldes karbon og mantel i pipa. Så for din egen del, ha kontroll på antall skudd, sørg for gode pusserutiner og vær oppmerksom på dette. Bruk kronograf så ofte som mulig på banen og gjør notater omkring hastigheter og forandringer omkring dette, slik at du kjenner ditt eget våpen på en best mulig måte.

Spørsmål til deg: Er du er villig til å gjøre alt dette? Dette er det bare du som kan, og skal svare på ovenfor deg selv og ingen andre! Langholdsjakt krever en mer dedikert jeger, som er villig til å nedlegge mye tid & trening og ikke minst lære hvordan og hva som kreves for denne typen jakt.

Men det absolutt viktigste man lærer er: Når man IKKE skal skyte!

 

Valg av våpen & kaliber (part3)

Hva skal du jakte på da?
Man må se på hva som kreves for å nedlegge dyret? Det er mange forskjellige rifler på markedet, rett fra hylla nytt, brukt eller custom helt etter din egen smak. Uansett, det du trenger for langholdsjakt er ganske ”enkelt” presisjon. Alt annet er smak & behag.

For å ta noen av ytterpunktene innen langholdsjakt, så vil det være stor forskjell i treffsone og krav til anslagsenergi når det gjelder toppjakt vs elgjakt på langhold… Du må tenke på om kaliber/kule har nok ”punch” for å gjøre jobben, samtidig må presisjonen være akseptabel utover hogstflata, eller fra en dalside til en annen…

Du må kunne trene jevnlig med våpenet, for å lære det å kjenne uten å bli ”sliten” av rekylen. Her er det helt klart at jo tyngre våpen, jo mindre rekyl… Men vi snakker om jakt, og da må man kunne bære det med seg også. Vil tro du er enig i at det å drasse med seg ei rifle på 8kg inn på fjellet for å jakte rein er lite interessant? På den typen jakt er det gjerne ei ultralight rifle som gjelder. Men er den ultralight rifla stabil nok til å avlevere et presist skudd langt der ute når du trenger det? Det er ingen hemmelighet at ultralight’e rifler kan være kilne å håndtere presisjonsmessig, selv innenfor normale Norske jaktavstander. Men intensjonen bak denne tråden er som sagt, ikke innenfor normal Norsk jaktavstand. Men langt ut på den andre siden…

Hvis vi ser på ei rifle som vil fungere godt til langholdsjakt, så vil jeg tippe de fleste ligger innenfor 4-6kg med kikkert. Dette kan sammenlignes med ei vanlig god/solid jaktrifle opp til og med ei varmint rifle. Da har vi ei rifle som er stabil, samtidig som den er bærbar. Hvis denne er bygget på en riktig måte med balanse og ergonomi, så er dette håndterbart for de aller fleste. La meg med engang si at du trenger IKKE en Sako TRG m/S&B PMII på toppen eller tilsvarende rigg slik som min (se over). Du må ganske enkelt ha ei rifle som er presis.
Om det står Tikka T3, Blaser R93, Remington eller hva, spiller ingen rolle!

Et godt råd er:
Begynn med det du har. Ikke invester masse NOK før du vet at dette er noe du vil! Samtidig vil jeg påstå at man IKKE bør bruke masse opptjente kroner på noe som ikke er verdt noe, når rifla er ferdig! Da er det bedre å ta forventet totalsum og kjøpe noe brukt/nytt, som du kan bruke med engang og heller selge det du har.
Har du derimot ei rifle fra før, som samler brukbart. Bruk den og oppgrader etter hvert. Min prioriteringsrekkefølge i oppgradering av våpen du allerede har, vil være:
# Montasje
# Optikk (eget kapittel senere)
# Avtrekk
# Stokk
# Pipe

Montasje:
Dra Visa kortet og gråt en gang… Du ikke vil angre. Det finnes mye på markedet, men kjøp noe solid. Har du flere rifler, eller sysler med tanken om at du skal ha flere rifler i fremtiden, kan det lønne seg og tenke fremover. Slik at du har samme montasjesystem på alle våpen. Tenk Formel 1 når det gjelder tyngdepunkt og få kikkerten så lavt som mulig. Da vil du unngå ei topptung rifle som blir vinglete sideveis.
Pass også på å få montert basen rett, det finnes mange rifler der ute med skjev montasje, og det er ikke presisjonsfremmende.
Sett gjerne på ei skinne med 20MOA tilt med engang.

Avtrekk:
Her er det mange og sterke meninger om avtrekksvekt for jakt… For min egen del så vil jeg ha et avtrekk som er rent, og ikke for tungt. Det kan gjerne være to-punktsavtrekk. Selv bruker jeg å justere til ca.700gram +/-. Har brukt avtrekk helt ned i 280gram (ikke skrivefeil) på jakt. Og nei, det er ingen sikkerhetsrisiko! Men du må vite at avtrekket er så lett. Noe mer enn 1kg på avtrekket ville jeg aldri vurdert…

Stokk:
Er egentlig bare smak og behag. Selv foretrekker jeg stokk som er mest mulig vedlikeholdsfri (begynner å bli lat..) lik McMillan / HS-Precision etc.
Husk bare at den skal passe deg i lengde og høyde.

Pipe:
Her er det en stor jungel av muligheter. Det være seg fabrikat, twist på pipa, hvor mange bommer du vil ha, hvor lang, hvilken profil osv.
Her våger jeg en påstand, det er ingen vits i å investere i ei match pipe til 6-7k hvis ikke resten er på stell. Da må kassa være rettet (Blueprintet) klakker være rettet opp, støtbunn på bolt være rettet opp osv…

Balanse:
Bør være ved rekylklakken, må jeg velge vil jeg heller ha rifla litt fremtung enn baktung. Er det ei baktung rifla vil den virke ”vinglete” og en enkel løsning er å sette på en demper så er balansen (cirka) utlignet. Dette er også årsak til at mange kapper pipa ved montering av demper. For å opprettholde balansen i rifla.

Velg kaliber utfra hva du skal jakte:
Kal.223
Kal.243/ 6XC
Kal.6,5-06 / 6,5-284
Kal.7mmRM / 280AI
Kal.300winmag
Kal.338RUM / 338LM

Mange vil nok nå spørre om hvorfor andre kaliber ikke er nevnt?
Dette er mitt valg omkring hva jeg ville sett etter. Her har jeg også vurdert presisjon og ”punch” i kula.
Hvorfor er f.eks .22-250 ikke med? Jeg ville heller gått opp til .243/6XC osv.
Hva med .408Cheytac eller .416Barret?
Helt klart gøy å ha i skapet, men skytekostnader er høye. Samtidig som jeg ser et stort problem med å skaffe komponenter i disse kalibre. Derfor velger jeg rett å slett å ”glemme” de…

Dette er kun mine vurderinger, med mine kriterier.
Det er INGEN fasit for andre jegere.

 

Optikk – kikkertsikte (part 4)

Kikkertsikte, hva trenger man?
Det viktigste med et kikkertsikte, er nøyaktighet på klikkene. Har du stilt 43 klikk opp for å skyte på en gitt avstand, og stiller 43 klikk ned igjen, så skal du være i senter. Dette er meget viktig, er ikke kikkerten nøyaktig på dette, så må du enten få levert den på service, eller skaffe et annet kikkertsikte av bedre kvalitet.
Du trenger ikke 25x eller mer (selv om jeg personlig liker høy forstørrelse). Har du et kikkertsikte av god kvalitet på 10-12X så er dette enn god start til å begynne med. Kjøp gjerne brukt, da dette vil gi deg mer for pengene dine. Skal du kjøpe et kikkertsikte med formål til Langhold, ville jeg sett på noe som har 16x til 20x.
Nei, du trenger ikke Schmidt & Bender PMII etc… Du trenger heller ikke mildot retikkel, du vil klare deg lenge med vanlig Tysk #4, eller et std.plex retikkel. Personlig syntes jeg Tysk #4 er for trang. Men dette er bare min personlige mening. Uansett det du MÅ ha er et kikkertsikte som har utvendig justeringstårn i høyde, eller en mulighet for ettermontering av dette!

På samme måte som jeg nevnte vedrørende montasjer på flere våpen og benytte samme montasjetype. Så gjelder dette også for optikk. Husk «KISS» metoden for din egen del. Her er jeg sta og egen. Jeg SKAL ha 1cm klikk og retikkel i 1.plan for langholdsjakt. Da slipper jeg og tenke på hvor mye et knepp utgjør på f.eks 674mtr. Har du 1cm klikk, og retikkel i 1.plan på alt av optikk, så spiller det ingen rolle hvilket kikkertsikte du har med deg, da alle blir justert på samme måte.

Hvilken retning vrir du tårnet for å justere kikkertsikte i høyden? Det er faktisk noe å tenke på! På mine kikkertsikter vrir jeg med klokka (Zeiss / S&B) Igjen «kiss-metoden» for deg selv. Har du da en kikkert (f.eks Leupold) som du vrir tårnet motsatt, så kan det fort gå galt hvis du ikke tenker deg om, noe som i verste fall kan medføre skadeskyting. Igjen dette har med å luke ut «muligheter» som kan skape et problem.

Uansett styr unna kikkertsikter som skifter navn for hvert år, men ser like ut. Gjerne annonsert med at de er ”hvertfall” like god som Zeiss, og kanskje brukt av en eller annen spesialavd. I et land du ikke har hørt så mye om. Disse har gjerne mulighet for forskjellige farger på retikkelet, med 25 forskjellige styrker på trådkorset (samt blinklys & 2 hastigheter) Dette kan beskrives på en enkel måte: Styr unna den shiten…
Hvis man ikke skjønner at det er kvalitetsforskjell på et kikkertsikte til 1190,- og et til 20.000,- så fortjener man ikke bedre. Men noen må lære på den harde måten!
Jeg sier ikke at man må ha et kikkertsikte til 20.000,- Men det finnes en mellomting! I mellomsjiktet finner man mye bra. Selv om man kanskje må fire på noen krav(?) Hvis man ser på optikk til +/- 10.000,- så vil du finne mye optikk som er god! Både blandt nytt og hvertfall på bruktmarkedet!

Her kommer det en del bilder med hensyn til hvordan de forskjellige justeringstårnene ser ut, hvilken vei du justerer (som jeg påpekte) og hvor oversiktlige de er.
Leupold:
Bilde fra IWA2010, Noen Leupold kan leveres med .1mil klikk

Leupold leverer og custom til en spesifikk kule/hastighet etter ditt eget ønske.

Her er det nye tårnet på Mark4 serien til Leupold

Som beklageligvis er totalt ubrukelig, da man må trykke ned den kappen i midten for å få vridd tårnet. Det var faktisk vanskelig nok innendørs i 20grd varme. Tørr ikke å tenke på hvordan dette er med handsker på i marka.

Bushnell 4200 6-24×50:


IOR 3-18×42 har store fine tårn. Her har eier gjort en liten tilpassing med sin patron vs klikk

Nightforce BR

Helt greie tårn, men til mitt bruk ubrukelig grunnet 1/8″ klikk, hvor man skrur seg ihjel for å komme utover.

Nightforce NXS

Zeiss Conquest

Zeiss Victory serien:

Mod.4-16×50
Jeg hadde store forhåpninger til 4-16×50, da den har «alt» man trenger. Helt til Zeiss la retikkelet i 2.plan

Mod.6-24×56 har klikk på 0,5cm

Her har eier modifisert litt igjen for patron vs klikk.

Mod.6-24×72 denne er stor…

Her med org. umodifiserte tårn.

Hensoldt

4-16×56 FFP, har alt man ønsker seg

Mod.6-24×72, hvis noen lurer på dette med camo tape, så er det rett å slett for å prøve å unngå riper i kikkerten. Jeg har det på alle mine.

Schmidt & Bender Zenith

Mod.2,5-10×56

Med ettermontert tårn i høyden, som dekker det meste en jeger kan komme ut for.

PMII serien har tårn med både singleturn og doubleturn på rattet.

Mod.4-16×50

Her er det singleturn på rattet.

Mod.5-25×56

Med doubleturn på rattet, ved 2.runde kommer det gult merke i de 3 vinduene på toppen.

På IWA2010 viste S&B en ny kikkert PMII 3-20×50, men som de sa, når den er i butikken vil den være 3-21×50. De har også forandret tårnet noe, samt at den nå blir levert i 2 forskjellige farger. Se også det «lokket» på toppen som har sprettet opp på de 2 nærmeste, dette viser at kikkerten er på runde 2. Mens den lengst unna er på runde 1.

Her er det vridd på runde 2, hadde man vært på runde 1 så hadde lokket på toppen fluktet tårnet.

S&B har igjen tenkt og brukt hodet: Tusen takk :D For de som ønsker kan man da skyve ned en ring, og låse tårnet i en posisjon. Her er det opptil bruker å velge hva man vil. Hvorfor er det ikke flere produsenter som tenker slik?

 

 

Optikk – Avstandsmåler

Siden du  vite nøyaktig avstand, kan du skaffe deg avstandsmåler med engang! Personlig så er jeg dårlig på å bedømme avstand når vi passerer 200mtr. Derfor bruker jeg konsekvent avstandsmåler. Da vet jeg uten tvil hvor langt det er, og slipper å lure på dette. Avstandsmålere fåes i mangeforskjellige kvaliteter, størrelser og ikke minst prisklasser. Noen er rene avstandsmålere, mens andre er håndkikkert med avstandsmåler innebygget.

Vær klar over en ting! Hvis en avstandsmåler er oppgitt til f.eks 400mtr som maks måleavstand, så er dette under gode forhold. Er det regn, tåke, sludd så måler den mye mindre avstand. Om den måler overhodet i dårlig vær? Dette er ikke noe jeg tror, men noe som jeg har testet ut med flere forskjellige merker og typer!

Om du ser for deg maks jakt/skyteavstand på 3-400mtr og ikke trenger noe mer enn dette, så skaff deg likevel en avstandsmåler som går til 1000mtr. Da vil du ha noe å gå på i dårlig vær!

Som et praktisk eksempel, så hadde jeg våren 2010 en Zeiss RF 8×45 håndkikkert med avstandsmåler med meg til Skottland på bukkejakt. Den har jeg positiv måling med ut til over 1500mtr. en rekke ganger. Den ene dagen var det så  mye yr i lufta, at jeg ikke fikk måling lenger ut enn 350mtr for en periode. Selv om jeg med det blotte øyet kunne se mye lenger utover. Regn og yr var som en vegg. Og Zeiss RF har til nå den beste laseren jeg har testet uten tvil! Hadde jeg hatt med meg en avstandsmåler som bare gikk til 400mtr så hadde jeg ikke fått måling i det hele tatt. Samtidig er en god del avstandsmålere utrolig kilne på bevegelser. Slik at man må ha anlegg mot noe for å få målt avstand. Her er Zeiss’n i særklasse, man kan bare sveipe over med laser’n og få måling.

Fra venstre: Simrad, Leica LRF 800, Bushnell yard.pro

Litt forskjell i størrelse! Ingen tvil om hvilken som er enklest å ha med seg i lomma på jakt!

Hvilken avstandsmåler anbefaler jeg?

Det er først Leica så Zeiss & Swarovski på delt annen plass!

Leica CRF 1600 har innebygget noen viktige funksjoner:

 • Liten og nett
 • Fin laser
 • Vinkelmåler, dette burde alle ha innebygget!
 • hPa (lufttrykk)
 • Temperatur
Flott størrelse, som passer fint i lomma

Bildene under er tatt i det skumringen begynner, derfor er de litt mørke.

Siktepunkt og avstand under
Måler lufttrykk, her 930hPa
Vinkelmåler, her 10grader. Dette BURDE alle avstandsmålere hatt!

Zeiss Victory PRF:

 • Grei pris
 • Meget bra laser
 • Litt for stor i fysisk størrelse
 • Hold over funksjon er en bortkastet gadget i mine øyne. Zeiss skulle heller lagt inn vinkelmåler!

 

Swarovski laser guide:

 • Fin størrelse fysisk
 • For dyr
 • Mangler flere viktige funskjoner lik de Leica har.

 

Jeg har personlig eid flere forskjellige merker: Leupold RX-1000, Leica 1200 & Zeiss PRF. Samt at jeg har/hatt tilgang på flere merker som jeg har testet. Feilen enkelte produsenter gjør er å stappe så mye info & funksjoner at avstandsmåleren blir rett å slett tungvint å bruke. En viktig ting her er at det er brukervennlighet! Flere av de jeg har testet er helt bortkastede penger! God optikk koster, men du vil ha igjen for det i det lange løp!

Noen vil uansett ikke høre på et godt råd, og må desverre finne ut dette på egenhånd.

Tips tilslutt: Skyt med avstandsmåleren flere ganger, slik at du får verifisert korrekt avstand! Jeg anbefaler også å vurdere om du skal sikte med avstandsmåleren ved bena på dyret. Får du måling på: 512,515, 510 så er det helt grei måling. Men tenk deg at du sikter på kroppen til dyret på fjellet, og «skyter» forbi dyret og treffer et eller annet i bakgrunn med avstandsmåleren på reinsjakta! Litt avhengig av terrenget, så kan du få stor missvisning. Er måleresultatet da 512, 645, 581 så er du ute på dypt vann. Sikt heller i terrenget foran/bak, ved siden av dyret for å sikre deg positiv måling.

Sørg for å mål korrekt, og få dette verifisert flere ganger! Du  være sikker på avstand og deretter ta avgjørelsen om du skal skyte eller ikke!

Påfølgende kapitteler som ligger online:

Jeger & våpenets presisjon

Valg av våpen & kaliber

Optikk – kikkertsikte

Optikk – Avstandsmåler 

 

 

3 Svar på “Langholdsjakt, hva & hvordan (part 1)”

 1. […] Artikkel i sin helhet part 1 Recommend on FacebookSubscribe to the comments on this post Dette innlegget ble publisert i Blog, Utstyr 2011 og merket med 2011, Jakt, Optikk. Bokmerk permalenken. ← Årets siste hjortejakt. […]

 2. […] har lagt merke til og spurt om, så driver jeg i disse dager og gjør om litt på tråden omkring langholdsjakt. Driver å deler den opp i kapitteler, samt at jeg skriver og oppdaterer på kommende artikler om […]

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*